AnStat. Het Utrechtse AIMS.

AnStat heette eerder 'Vierkleurenpen', genoemd naar de balpen waarmee lang geleden (en op sommige plaatsen nu nog) het anesthesieverslag werd gemaakt. In deze tijd is een automatische verslaglegging natuurlijk gewenst. Er zijn 'Anesthesia Information Management Systems' (AIMS) beschikbaar, soms geleverd door fabrikanten van anesthesieapparatuur, sommige als onderdeel van ziekenhuisinformatiesystemen, soms als een aangepaste versie van een 'Patient Data Management System' (PDMS) voor een IC. Vaak zijn de betere systemen begonnen als een privť-project van een handige anesthesist of een goede anesthesie-afdeling.

Zo ook AnStat.

AnStat is software, specifiek voor de anesthesie, voor gebruik door de anesthesist en zijn personeel. Voor deze gebuikers is het intuÔtief en overzichtelijk. AnStat bestrijkt alleen het per-operatieve deel en de recovery. De rest ven de informatie moet elders vadaan komen. Daarom is er veel aandacht besteed aan koppelingen met andere programmatuur. Eenvoudige koppelingen voor NAW-gegevens. Ook complexere koppellingen, vooral met Chipsoft Ezis in het UMCU: werklijsten (personeel, operatie, tijd en lokatie), preoperatieve screeningsgegevens en labgegevens. Anderzijds worden in het UMCU ook de ok-tijden (begin-eind ok, begin-eind chirurg etc) vanuit AnStat naar Ezis gestuurd. Dit alles via stabiele HL-7 koppelingen.

Enkele onderscheidende pluspunten van Vierkleuren:

 

Lang geleden is een presentatie geweest van de eerste versie van AnStat op de anesthesiologendagen (2000)
De versie hieronder is geactualiseerd in voor versie 2.0, oktober 2014

AnStat 2.0: software voor anesthesieverslaglegging.

Samenvatting:

Op de operatiekamers, recoverybedden en spoedeisende hulp in het UMC Utrecht wordt de software 'AnStat' gebruikt voor anesthesieregistratie met elektronische verwerking van gegevens uit de patiŽntenmonitor.
Het programma 'AnStat' is door onszelf ontwikkeld.

Inleiding: Bij het invoeren van elektronische verslaglegging moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Door gebrek aan ervaring met deze software is het voor het anesthesieteam en het management moeilijk op basis van demonstraties en proefopstellingen de waarde van de functionaliteit en de bruikbaarheid van de op de markt aangeboden software in te schatten. Naast de functie van registratiesysteem en integratie met bestaande en toekomstige ziekenhuisinformatieprogrammatuur wordt van een dergelijk systeem ook het leveren van tijdenregistratie en andere managementinformatie verlangd. Deze wensen zijn niet altijd verenigbaar zodat bij de opzet van een systeem keuzes moeten worden gemaakt. Voor een ziekenhuis kan een keuze gevolgen hebben voor de strategie op de langere termijn. Hierbij zijn investeringen en de onderhoudskosten significant. De oorspronkelijke opzet van het ontwikkelen van AnStat was een testomgeving te creŽren om de waarde van verschillende userinterfaces te evalueren en om de mogelijkheid en de impact van koppelingen met andere ziekenhuiscomputersystemen te onderzoeken. De testopzet bleek na enige tijd echter een stabiel en bruikbaar systeem op te leveren dat is doorontwikkeld tot een volwaardige elektronische anesthesieverslaglegging.

Techniek: AnStat is ontwikkeld in Delphi, voor een Windows platform. Momenteel werkt het met Windows 7 clients met een gedeelde directory op een server, met aparte koppelingen met het Chipsoft Zis via hl7. Met Chipsoft worden personeels- en tijden- en operatiegegevens uitgewisseld.
Daarnaast is er een programma dat als een service op een windows server draait die eventuele HL7 berichten kan ontvangen en ook onderhousdwerk aan de database verzorgt.
Binnen AnStat wordt gebruik gemaakt van Microsoft Word (ActiveX koppeling voor de postoperatieve opdrachten). De opslag van gegevens is in een centrale Sql Server 2008+ database. Op elke werkplek staat een computer die via een rs232 kabel communiceert met de patiŽntenmonitor (GE AS/5, HP Merlin, Philips Intellivue of Danica, GE AS/5 ook via netwerk). Deze computer toont het verslag van de lopende anesthesie en laat handinvoer van gegevens toe.
Afdrukken kan, maar in het UMC wordt de registratie ingezien via een webinterface in het Zis.

Bespreking: Tijdens de ontwikkeling van dit programma is van een aantal factoren duidelijk geworden dat deze van belang zijn voor een goede acceptatie door de gebruiker:

Aanvullende en technische informatie

Er is een helppagina met enkele wetenswaardigheden over de installatie

There is also an english helppage with simple installing instructions

U kunt nu ook een paar screenshots van AnStat zien.

Er is een download van AnStat. Hiervoor is een wachtwoord nodig.

Te koop?

Ja!. Vanaf juli 2012 via Carepoint Nederland BV. Dit is bedrijf dat voor de nodige expertise en het onderhoud kan zorgen met behoud van de geroemde kwaliteiten van AnStat. Kost ietsje meer maar dan heb je ook wat.
Intussen wordt Anstat gebruikt in 12 % van de nederlandse academische ziekenhuizen, in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven en in het Meander ziekenhuis in Amersfoort.

Continuiteit?

het duurt nog 19 maanden en 1 dag todat drleo zijn eerste AOW krijgt